ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ

 x 

Άδειο!

Dermagenetic

Οι επιστημονικές έρευνες σήμερα εστιάζονται στους αυξητικούς παράγοντες και την κυτταρική ενέργεια . Σκοπός τους είναι η κατανόηση του τρόπου διαφοροποίησης και της λειτουργίας του κάθε κυττάρου. Εμείς προσδιορίζουμε και δημιουργούμε το μικροπεριβάλλον - όπου τα βλαστικά κύτταρα διεγείρονται. Οι μέθοδοί μας διεγείρουν την αναγέννηση των εν ζωή κυττάρων και  προάγουν τις λειτουργίες τους.

Επιπλέον, μπορούμε να συνθέσουμε αυτά τα μόρια, ή τουλάχιστον το ενεργό τους μέρος, και να στοχεύουμε σε  κύτταρα που τα βοηθάμε να αναπαράγουνε τον εαυτό τους, αυξάνοντας τον αριθμό τους ή να  διεγείρουμε αυτούς τους μηχανισμούς ώστε  να αυξήσουν τη δραστηριότητά τους.

Είναι γνωστό ότι για την αποκατάσταση όσων κυττάρων έχουν καταστραφεί, εξαιτίας εξωγενών ή ενδογενών παραγόντων, το ανθρώπινο σώμα διεγείρει μηχανισμούς  παραγωγής νέων κυττάρων, ιστών και οργάνων (Haseltine, 2003). Τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα που βρίσκονται σε αδρανοποίηση σε κάθε κύτταρο, συμμετέχουν άμεσα σε αυτή διαδικασία.

Τα μικρομόρια που χρησιμοποιούνται ονομάζονται πεπτίδια ή αυξητικοί παράγοντες τα οποία μπορούν ακόμη και να στοχεύουν μεμονωμένες σειρές κυττάρων, να διεγείρουν την αναπαραγωγή τους αυξάνοντας τον αριθμό ή/και τη μεταβολική τους δραστηριότητα.